• Posted by:Admin
  • Posted on:21.09.2022 r.
auto w leasing,Obraz autorstwa storyset na Freepik

Czy to opcja tylko dla firm?

Gdy rozważasz zakup pojazdu, masz możliwość skorzystania z form finansowania poza kredytem znanym większości konsumentom. Nowoczesnym rozwiązaniem jest leasing, który nie jest dostępny wyłącznie dla przedsiębiorców. Dowiedz się, czym jest leasing, jakie są jego rodzaje oraz modele, dzięki którym staniesz się właścicielem pojazdu lub będziesz mógł z niego korzystać na co dzień, opłacając atrakcyjnie raty miesięczne.

Co to jest leasing?

Zgodnie z definicją z Encyklopedii Księgowego jednostki sektora finansów publicznych S. Bilińskiego, leasing jest umową, na mocy której leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo użytkowania składnika aktywów (np. samochód) przez określony okres czasu, w zamian za opłatę lub serię opłat. Leasing jest pewnego rodzaju kredytem, ale zamiast środków pieniężnych, jego przedmiotem są określone aktywa. Po podpisaniu umowy leasingowej, leasingobiorca otrzymuje wybrany przedmiot w użytkowanie, będąc zobowiązanym do opłacania odpowiednio obliczonych opłat.
Zgodnie z art. 709 Kodeksu Cywilnego, umowa leasingu oznacza, że finansujący zobowiązuje się w zakresie swojego przedsiębiorstwa nabyć rzecz od wskazanego zbywcy zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Oddaje także tę rzecz do używania i pobierania opłat przez określony czas. Leasingobiorca zobowiązuje się wypłacać wynagrodzenie pieniężne w uzgodnionych ratach równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia przedmiotu. Ta definicja stanowi z punktu widzenia przepisów leasing finansowy.

Jakie są rodzaje leasingu – operacyjny, finansowy i konsumencki

Wyróżnia się dwa główne rodzaje leasingu dla firm – leasing operacyjny tzw. bieżący oraz leasing finansowy tzw. podatkowy. Pierwsza forma finansowania jest zbliżona do umowy dzierżawy lub najmu. Przedmiot leasingu, w tym wypadku samochód, jest własnością leasingodawcy. Leasingobiorca korzysta z samochodu i pobiera pożytki, opłacając tzw. czynsz leasingowy czyli comiesięczne raty. W tej formie leasingowania, leasingobiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłatę wstępną czyli tzw. czynsz inicjalny, pełną wysokość rat oraz wydatki poniesione na paliwo, przegląd oraz zakup wyposażenia. Warto mieć świadomość, że podatek VAT jest naliczany oddzielnie przy każdej racie leasingowej. Po zakończeniu umowy ma on prawo do pierwokupu przedmiotu leasingu przed osobami trzecimi – warunki zawarcia tej transakcji są określane podczas podpisywania umowy. Przeniesienie własności pojazdu następuje albo na mocy odrębnej umowy sprzedaży lub odpowiednio sformułowanej umowy leasingowej.
Leasing finansowy polega na tym, że podmiot finansujący przekazuje podmiot leasingu wraz z prawem do aktywowania go i amortyzacji. Leasingobiorca traktuje samochód jako składnik aktywów trwałych, pomimo tego, że prawnie jest własnością leasingodawcy. Po opłaceniu ostatniej raty kapitałowej, podmiot finansujący przenosi prawo własności na rzecz korzystającego, chyba że umowa przewiduje inny skutek. Jako przedsiębiorca będziesz dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a całość podatku VAT zapłacisz wraz z pierwszą ratą. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć tylko odsetki od rat. Pod kątem prawnym, leasingowany samochód jest własnością finansującego, a ekonomicznym, leasingobiorcy.
Umowa leasingu jest głównie stosowana przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, jednak korzystają z niej także osoby fizyczne. Mowa o tzw. leasingu konsumenckim, inaczej osobistym, który łączy elementy dzierżawy oraz kredytu. Dzięki niemu można sfinansować zakup samochodu nowego lub używanego bez konieczności upłynnienia własnych oszczędności. W trakcie trwania umowy, leasingobiorca nie posiada praw własności do przedmiotu, a jedynie prawo do jego użytkowania.
Warto również wiedzieć, że wyróżnia się leasing bezpośredni i pośredni, zależny od liczby stron biorących udział w transakcji. W pierwszej sytuacji udział biorą dwa podmioty wchodzące ze sobą w stosunek prawny – leasingobiorca i leasingodawca, zostają pominięci pośrednicy. Leasing pośredni różni się tym, że występują trzy podmioty.

Jakie dokumenty są niezbędne podczas ubiegania się o leasing?

Jeśli chcesz wziąć samochód na leasing, firma finansująca sprawdzi twoją wiarygodność finansową, co określa się terminem oceny ryzyka. Każdy podmiot ma własną politykę w tym zakresie. W procedurze uproszczonej, która często obejmuje samochody osobowe, wnioskodawca musi przedstawić dokument potwierdzający tożsamość taki jak dowód osobisty. Firma udzielająca leasingu zwraca uwagę na okres prowadzenia działalności – często wystarczy, by funkcjonowała przynajmniej 3 miesiące.
W standardowej procedurze leasingodawca bada zdolność kredytową korzystając z deklaracji podatkowych i innych finansowych dokumentów. W tym przypadku należy dostarczyć nie tylko dowód osobisty i złożyć wniosek leasingowy, ale także dowody osobiste dwóch osób reprezentujących firmę, numer NIP, REGON, EDG, KRS i przedstawić zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami.
Bez względu na to, czy będzie to procedura uproszczona czy standardowa, leasingodawca sprawdza także bazę dłużników i historię kredytową w BIK. Mogą zostać zweryfikowane informacje o wnioskodawcy w Internecie, jest to tzw. miękka ocena wiarygodności. Te działania są podejmowane, by chronić interesy firmy mając pewność, że wydany przedmiot leasingu nie zostanie sprzeniewierzony.
W przypadku leasingu konsumenckiego, do oceny ryzyka wymaga się przedstawienia dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość ze zdjęciem, wyciągów z kont bankowych oraz ostatnie rozliczenie podatkowe PIT.

Jakie są korzyści leasingu samochodowego?

Leasing samochodowy jest jedną z najprostszych i najbardziej atrakcyjnych pod kątem kosztów formą finansowania pojazdu. Korzyści wynikają z wygody używania auta, oszczędności i sprawnej procedury leasingowania.
● Korzyści podatkowe – raty leasingu operacyjnego stanowią koszt uzyskania przychodu, dzięki czemu można obniżyć wysokość podatku dochodowego.
● Możliwość częstej zmiany samochodu – po zakończeniu umowy leasingowej można oddać auta do dealera i wziąć leasing na nowy pojazd, Dzięki temu istnieje możliwość zmiany auta nawet co 2-3 lata.
● Uproszczona procedura – leasing samochodów osobowych wiąże się najczęściej z uproszczoną procedurą, która wymaga minimum formalności.
● Brak wpływu na zdolność kredytową – umowa leasingu nie wpływa negatywnie na zdolność kredytową leasingobiorcy.
● Płynność finansowa – korzystając z leasingu można przeznaczyć własne środki na bieżącą działalność firmy lub inne inwestycje.
● Elastyczne raty miesięczne – zawierając umowę leasingową na samochód możesz zdecydować, jaka będzie wysokość raty miesięcznej, okres trwania leasingu oraz wysokość opłaty wstępnej.
● Proste zabezpieczenie pojazdu – podmiot finansujący stosuje zabezpieczenie przedmiotu umowy leasingu w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową

Jak wybrać najlepszą ofertę leasingu?

Każdy z nas ma inne preferencje, dlatego aby być zadowolonym ze swojej decyzji, warto dokładnie poznać możliwości i porównać je do potrzeb. Leasing samochodowy przynosi korzyści podatkowe i finansowe, pozwalając cieszyć się nowym samochodem bez uszczuplania oszczędności. Gdy porównujesz oferty zacznij od kluczowych parametrów, takich jak wymagana wysokość opłaty wstępnej, wysokość miesięcznej raty, czas trwania umowy oraz inne koszty lub możliwość skorzystania z dodatkowych usług.
Zanim podpiszesz umowę, zapoznaj się z tzw. OWUL, czyli Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu, które można negocjować. Jeśli chcesz podjąć najlepszą decyzję, zwróć uwagę na koszt leasingu i rynkową wartość końcową samochodu ustaloną na umowie.