Auto w leasing?

MOTO-HOBBY POMOŻE CI ZNALEŹĆ

Czy leasing jest lepszy od kupna?

MOTO-HOBBY CI ODPOWIE

Na leasingu można zarobić

MOTO-HOBBY CI POWIE JAK

leasing smochodowy,Obraz autorstwa macrovector na Freepik


Co to jest leasing i jakie są jego rodzaje

Leasing jest rodzajem umowy między podmiotem finansującym czyli leasingodawcą oraz korzystającym, czyli leasingobiorcą. Polega on na przekazaniu przedmiotu takiego jak samochód w użytkowanie drugiej stronie, w zamian za spłatę ustalonych rat leasingowych.

Wyróżnia się leasing operacyjny inaczej nazywany leasingiem usługowym, który polega na przekazaniu w użytkowanie danego przedmiotu umowy w zamian za opłacanie rat leasingowych. Środek trwały pozostaje we własności leasingodawcy, ale po zakończeniu umowy leasingobiorca może go wykupić.

Leasing finansowy nazywany także kapitałowym lub inwestycyjnym, również polega na przekazaniu przez podmiot finansujący środka trwałego w zamiast za opłacanie ustalonych w umowie rat leasingowych. Przedmiot leasingu jest jednak środkiem trwałym leasingobiorcy. Rata jest podzielona na kapitałową i odsetkową – pierwsza z nich jest interpretowana jako spłata wartości początkowej pojazdu lub innego przedmiotu umowy, a odsetkowa stanowi koszty uzyskania przychodu.


Raty leasingowe, a prawo do uwzględnienia ich w kosztach

Nowy samochód na raty to bardzo atrakcyjna myśl, alew jak to się przekład na podatki? Ze względu na to, że leasing operacyjny i finansowy są innymi wariantami finansowania, miesięczna rata jest konstruowana na innych zasadach. To ważne, gdyż przekłada się na prawo uwzględnienia jej w kosztach uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przy zawiązaniu umowy na leasing finansowy, można odliczyć jedynie część odsetkową comiesięcznych rat, a w przypadku leasingu operacyjnego nie tylko ich pełną wysokość, ale także opłatę wstępną wniesioną w ramach pierwszej raty leasingowej.

Biorąc pod uwagę fakt, że może ona sięgać od 0% do nawet 45% wartości przedmiotu leasingu, możliwość uwzględnienia jej w kosztach uzyskania przychodu, jest niezwykle atrakcyjną propozycją dla przedsiębiorcy. Warto mieć na uwadze także to, że wysokość opłaty wstępnej ma bezpośredni wpływ na wysokość miesięcznych rat leasingowych. Im wyższa kwota, tym niższe raty leasingowe. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z kalkulatora leasingu samochodowego, w którym poznasz dokładniejsze prognozy biorąc pod uwagę okres leasingu, liczbę rocznie przejechanych kilometrów (leasing samochodowy), wysokość czynszu inicjalnego.

Bez względu na to, z jakiego rodzaju leasingu skorzystasz, możesz uwzględnić koszty eksploatacyjne takie jak paliwo, koszt przeglądów, serwisowania, ubezpieczenia, opłaty za przejazd płatnymi odcinkami w kosztach uzyskania przychodu. Warto jedynie pamiętać, że jeśli pojazd jest wykorzystywany zarówno w celach biznesowych, jak i prywatnych, możliwe jest odliczenie 75% tego rodzaju wydatków.


Zakończenie umowy leasingowej – co dzieje się w zależności od rodzaju leasingu

Ważną różnicą między obiema wariantami leasingu jest możliwość zakończenia umowy leasingowej, o czym można mówić wyłącznie w przypadku leasingu operacyjnego. W tym rozwiązaniu leasingobiorca decyduje o przyszłości używanego przez niego przedmiotu, np. samochodu. Może zostać wykupiony w określonym przez umowę czasie za wartość końcową również ustaloną podczas zawiązywania umowy lub zwrócony do dealera. Dzięki temu rozwiązaniu istnieje możliwość wzięcia nowego leasingu zaledwie po 2-3 latach, ciesząc się możliwością korzystania z kolejnego nowego samochodu.Można jednka podpisać umowę na wynajem długoterminowy samochodów.

Tej możliwości nie oferuje leasing finansowy, w ramach którego nie spłaca się prognozowanej utraty pojazdu, ale jego wartość. Tym samym wraz z zakończeniem finansowania, pojazd lub inny przedmiot staje się własnością leasingobiorcy, który nie ma możliwości zwrócenia go do dealera czy leasingodawcy.

Jakie są rodzaje leasingu?

Leasing jest jednym ze sposobów finansowania zakupu samochodu, który jest popularny wśród klientów biznesowych. Na rynku funkcjonują dwa podstawowe warianty: leasing finansowy i operacyjny, który wybiera znaczna większość klientów.Czym różnią się obie metody finansowania i czy któraś z nich jest bardziej korzystna dla właściciela firmy?

Do kogo należy pojazd w obu formach leasingu

W leasingu finansowym nazywanym także kapitałowym, podmiot finansujący jest właścicielem określonego w umowie przedmiotu. Dopiero po zakończeniu umowy można dokonać przeniesienia tytułu własności. Natomiast leasing operacyjny jest poniekąd traktowany jak dostawa towarów i leasingobiorca staje się właścicielem już w momencie zawierania umowy.

Odpisy amortyzacyjne w leasingu

Amortyzacja to koszt związany ze stopniowym zużywaniem się wartości niematerialnych, prawnych i środków trwałych. Nie wiąże się on z wypływem środków pieniężnych. Jak rysuje się kwestia amortyzacji w obu przypadkach leasingu?

Problem podatkowy

W obu przypadkach właściciel firmy ma prawo odliczyć podatek VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Warto także wiedzieć, że stawki amortyzacji różnią się w zależności od przedmiotu umowy i są określane ustawowo.